Biztonsági Terv
Sportalsó
(2500 Esztergom, Helischer út 5.)
Tartalomjegyzék
1. Általános információk
2. A rendezvényhelyszín (szórakozóhely) üzemeltetését végző cég
3. A biztonságért felelős szervezet
4. A Rendezvényhelyszín felügyeletének, biztosításának rendje, a biztosítást végzők feladatai
5. A rendezvények biztonságos lebonyolítását akadályozó, lehetséges veszélyeztető tényező(k) és rendkívüli események leírása, teendők részletezése
6. Nyilatkozat a tervben foglaltak tartalmának valódiságáról
1. Általános információk

1.1. A Rendezvényhelyszín neve és címe:

- Sportalsó (2500 Esztergom, Helischer út 5.)

1.2. A Rendezvényhelyszín nyitva tartása és a rendezvények tervezett időtartama:

- péntek – szombat: 19:00 – 03:00
- a hét további napjain a rendezvényekhez igazodva

1.3. Rendezvényhelyszín jellege:

- zenés szórakozóhely, koncertterem

1.4. Egyidejűleg engedélyezetett befogadóképesség:

- 153 fő
2. Rendezvényhelyszín üzemeltetését végző cég neve, felelős vezetőjének neve és elérhetősége
- Név: Rio Gran Bt.
- Cím: 2500 Esztergom, Lőrincz utca 1- 1 em. 1.
- Cégbejegyzés száma: 11-06-004083
- Adószám: 23657988-2-11
- Felelős vezető: Turai Zsolt József – ügyvezető igazgató –
- Üzletvezető: Turai Zsolt József
A Rendezvényhelyszín felelős vezetője az üzemeltetést végző cég mindenkori ügyvezető igazgatója.
3. A Rendezvényhelyszín biztonságért felelős vezetője a biztonsági szolgáltatást végző cég mindenkori ügyvezető igazgatója.
4. A Rendezvényhelyszín felügyeletének, biztosításának rendje, a biztosítást végzők feladatai és létszáma
A Rendezők a mindenkori törvényi előírásoknak (2005/CXXXIII.tv.) megfelelően, valamint a Házirendben meghatározott elvek szerint végzi a beléptetést, a közönség kontrollt, szükség esetén a rendzavarók eltávolítását, rendkívüli esemény esetén a helyszín kiürítését, annak felszámolását.
A Rendezők és munkatársaik kötelesek gondoskodni a belépés, valamint távozás zavartalan és biztonságos lebonyolításáról, továbbá a tőlük elvárható módon és mértékben, a szórakozók biztonságának szavatolásáról.
A befogadóképesség kontrollálása a beléptetésnél történik, megkülönböztetve a fiatalkorúakat a nagykorúaktól.

4.1. Beléptetés: a Szervezőkt a rendezvényeknek megfelelő létszámmal, de minimum két fővel végzi a Házirendben meghatározottak szerint, szem előtt tartva a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bejutásának megakadályozását.

Beléptetés során 1 fő a pecsét/karszalag felhelyezésével,a szabályok pár szavas ismétlésével, minden további fő a ruházat és csomagok átvizsgálásával foglalkozik. Az átvizsgálás nem lehet sértő illetve megalázó, ellentétes neműeknél kézi fémkereső alkalmazása lehetséges.
5. A rendezvények biztonságos lebonyolítását akadályozó-, lehetséges veszélyeztető tényező(k) és rendkívüli események leírása, teendők részletezése

5.1. Tűz esetén:

- a rendezvény hangosításáért felelős személy, vagy az aktuális fellépő – az Üzemeltető megbízottjának jelzésére – felszólítja a Vendégeket, hogy rendezetten hagyják el a helyszínt;
- a kiürítése a Rendezők felügyelete mellett, az ismert vészkijáratokon, a Tűzriadó Tervnek megfelelően, a vendégek biztonságára maximálisan ügyelve történik;
- az üzemeltető megbízottja értesíti a hatóságokat az eseményről, valamint az esetleges sérültek számáról és a sérülésük jellegéről;
- a Rendezők a hatóságok kiérkezéséig biztosítják a helyszínt, a lehetséges mértékben megkezdik a rendkívüli esemény felszámolását, a hatóságok megérkezése után az ő utasításaik szerint végzik a további teendőket.

5.2. Rendzavarás esetén

- a Rendezők a hatályos jogszabályoknak megfelelően, eltávolítja a mások nyugodt szórakozását zavaró személyt, vagy személyeket;
- amennyiben szükségesnek érzi, az üzemeltető megbízottja értesíti az illetékes hatóságokat

5.3. Baleset, sérülés esetén

- Az üzemeltető megbízásából a helyszínen tartózkodó képzett elsősegélynyújtó megkezdi a sérült vagy sérültek ellátását, szükség esetén értesíti a mentőket
- A mentők érkezése esetén a Rendező gondoskodik a be és kikísérésről, szükség esetén a nézők távoltartásáról.

5.4. Bombariadó, fenyegetés esetén:

- Az üzemeltető megbízottja értesíti a rendőrséget
- A rendezvény hangosításáért felelős személy, vagy az aktuális fellépő a Szolgálat vagy az üzemeltető megbízottjának jelzésére felszólítja a vendégeket, hogy rendezetten hagyják el a helyszínt
- A helyszín kiürítése a Rendezők felügyelete mellett, a vészkijáratokon keresztül a Tűzriadó tervnek megfelelően, a vendégek testi épségének és biztonságának maximális figyelembe vételével történik
- A Rendezők a hatóságok kiérkezéséig biztosítják a helyszínt, a lehetséges mértékben megkezdik a rendkívüli esemény felszámolását, a hatóságok megérkezése után az ő utasításaik szerint végzik a további teendőket
6. A Biztonsági Tervben foglaltak tartalma megfelel a valóságnak, betartását és betartásának ellenőrzését az üzemeltető cég mindenkori felelős vezetője végzi
A Biztonsági Terv megismerése és az abban foglaltak betartása minden dolgozóra nézve kötelező, a meghatározottak betartatása a Rendezvényhelyszín Üzemeltetőjére és mindenkori munkatársaira nézve kötelező.
Jelen Biztonsági Terv a hatályos rendelkezéseknek és szabályoknak megfelelően, a vendégek biztonságát a lehető legnagyobb mértékben szem előtt tartva készült.
GY.I.K.
Házirend
Technika
Impresszum